vickers叶片泵泵芯的更换-威格士油泵

 

 威格士叶片泵在使用的时候经常会遇到这么一种情况,其他部位良好,但是泵芯磨损严重。为了能让叶片泵继续使用,我们就不得不更换泵芯了,那么,问题来了,改如何正确更换威格士叶片泵的泵芯呢?

首先,在我们打算更换泵芯的时候,就应该先想到检查泵壳内的定位控。如果定位孔变形了,那最好是更换整个泵了。在不用更换整泵的情况下,更换泵芯应该注意以下几点:

1、查看轴封是不是存在老化变形的情况。若是轴承磨损严重,更换泵芯的时候应该更加小心。建议用外径与轴封一致和外径稍大于轴承内径,内径稍大于泵轴外径的平整硬物将它们送到固定位置上,防止轴封变形和损坏轴承。

2、更换泵芯的时候要注意新旧泵芯型号是否相对应,在确认对应后才可以安装。安装前先将泵壳内壁清洗干净,加上润滑油再装泵芯,安装时如泵芯不能很顺畅的到位要检查泵芯的定子和配油盘是否同心,调整同心度后在安装,安装后要确认泵芯的定位销是否固定在泵壳的定位孔上,检查密封圈是否齐全,平整。为防止密封件切边,拧紧泵壳的连接螺杆时应对角均匀逐渐拧紧。

3、安装油泵时先检查油泵进出油口法兰的密封圈及尽有管道是否老化变形,同时应清理进油管道的内壁污垢,检查进油管道的各连接处的密封性能。

4、调整油泵的进出油口方向时,只要将泵壳的固定螺杆拧出,就可以旋转上泵壳,旋转导需要的位置再拧紧螺杆;不要拉起泵芯,以免泵芯的定位销与泵壳的定位孔错位或上下泵壳连接处的密封圈错位。

5、检查联轴器是否磨损变形,油泵安装后泵轴是否与电机轴同心,简单的方法是用手转动联轴器转动力度感觉均匀,灵活

6、检查电机的轴和轴承是否变形磨损,如轴有摆动现象应确认是轴变形还是轴承磨损,严防因电机问题影响泵的使用寿命。

7、启动电机前先检查油箱里的液压油是否足够清洁,过滤网是否变形清洁,建议彻底清洁油箱,更换符合标准的新液压油和过滤网.为预防烧泵现象,启动前一定要在泵体内注满液压油;松开油泵出油口的排气阀,以便排除泵体和管道内的空气,并在空载时进行点动式启动,运转正常后再拧紧排气阀或出油口接头。

 

8、在油泵工作的过程中应注意油位,油温,使用压力等是否符合使用要求,正常工作后的油位一般要高出过滤网最上方50mm以上,否则油泵容易吸空而产生噪音,油温最好能控制在60摄氏度以下,预防油温过高而破坏摩擦面自行形成的保护油膜。


 正确把握好上面的步骤,让更换泵芯变的不再困难,丹尼逊液压提醒您,可不能因为更换泵芯而造成其他部位损害,那就得不偿失咯。

伊顿威格士比例阀 威格士放大器 威格士控制阀 威格士溢流阀 

威格士插装阀 威格士叠加阀 VICKERS威格士总代理 VICKERS比例阀 

VICKERS控制阀 VICKERS溢流阀 VICKERS插装阀 VICKERS叠加阀

VICKERS威格士电磁阀 VICKERS电磁阀 威格士电磁阀

伊顿威格士电磁阀

 

换向阀

DG4V-3-2A-M-U-H760   DG4V-3-2C-M-U-H760   

DG4V-3-6C-M-U-H760   DG4V-3-2AL-M-U-H760   

DG4V-3-3C-M-U-H760   DG4V-3-2B-M-U-H760   

DG4V-3-OB-M-U-H760   DG4V-3S-2A-M-U-H760 

DG4V-3S-2C-M-U-H760  DG4V-3S6C-M-U-H760 

DG4V-3S-2AL-M-U-H760 DG4V-3-S3C-M-U-H760 

DG4V-3S-2B-M-U-H760  DG4V-3S-OB-M-U-H760    

DG4V-3-0F-M-U-H760   DG4V5-2AJ-M-U-H620 

DG4V5-2CJ-M-U-H620   DG4V5-6CJ-M-U-H620

DG4V5-3CJ-M-U-H620   DG4V5-2A-M-U-C620

DG4V5-2A-M-U-A620    DG4V5-2C-M-U-A620

DG4V5-2C-M-U-C620    DG4V5-6C-M-U-A620

DG5S4-042C-T-M-U-H560    DG5S4-042A-T-M-U-H560

DG5S4-046C-T-M-U-H560    DG5S4-042C-T-M-FW-H560

DG5S4-042C-T-M-FWL-H560  DG5S-H8-2C-ET-M-U-H540

DG5V-8H-2A-E-T-M-U-H560  DG5V-8S-2C-T-M-U-H560

 

伊顿威格士比例阀 威格士放大器 威格士控制阀 威格士溢流阀 

威格士插装阀 威格士叠加阀 VICKERS威格士总代理 VICKERS比例阀 

VICKERS控制阀 VICKERS溢流阀 VICKERS插装阀 VICKERS叠加阀

VICKERS威格士电磁阀 VICKERS电磁阀 威格士电磁阀

伊顿威格士电磁阀

溢流阀

CG5V-6BW-D-M-U-A6-11     CG5V-6BW-D-M-U-H7-11

CG5V-6CW-D-H-M-U-A6-11   CG5V-6CW-D-M-U-A6-11

CG5V-6CW-D-M-U-B6-11     CG5V-6CW-D-M-U-C6-11

CG5V-6CW-D-M-U-H7-11     CG5V-6CW-D-M-U-P7-11

CG5V-6CW-D-VM-U-B6-11    CG5V-6CW-D-VM-U-C6-11

CG5V-6CW-D-VM-U-H7-11    CG5V-6FK-D-M-U-A6-11

CG5V-6FK-D-M-U-B6-11     CG5V-6FK-D-M-U-H7-11

CG5V-6FW-D-M-U-A6-11     CG5V-6FW-D-M-U-B6-11

CG5V-6FW-D-M-U-C6-11     CG5V-6FW-D-M-U-D6-11

CG5V-6FW-D-M-U-ED6-11    CG5V-6FW-D-M-U-H7-11

CG5V-6FW-D-P2-VM-U-A6-11 CG5V-6FW-D-VM-U-A6-11

CG5V-6FW-D-VM-U-B6-11    CG5V-6FW-D-VM-U-C6-11

CG5V-6FW-D-VM-U-H7-11    CG5V-6GK-D-VM-U-H7-11

CG5V-6GM-D-M-U-C6-11     CG5V-6GM-D-M-U-H7-11

CG5V-6GW-D-H-M-U-H7-11   CG5V-6GW-D-H-VM-U-H7-11

CG5V-6GW-D-M-U-A6-11     CG5V-6GW-D-M-U-B6-11

CG5V-6GW-D-M-U-C6-11     CG5V-6GW-D-M-U-D6-11

CG5V-6GW-D-M-U-G7-11     CG5V-6GW-D-M-U-H7-11

CG5V-6GW-D-M-U-NN6-11    CG5V-6GW-D-VM-U-C6-11

CG5V-6GW-D-VM-U-H7-11    CG5V-8BW-D-M-U-A6-11

CG5V-8BW-D-M-U-B6-11     CG5V-8BW-D-M-U-C6-11

CG5V-8BW-D-M-U-H7-11     CG5V-8CW-D-M-U-A6-11

CG5V-8CW-D-M-U-B6-11     CG5V-8CW-D-M-U-C6-11

CG5V-8CW-D-M-U-D6-11     CG5V-8CW-D-M-U-H7-11

CG5V-8FW-D-M-U-A6-11     CG5V-8FW-D-M-U-B6-11

CG5V-8FW-D-M-U-C6-11     CG5V-8FW-D-M-U-H7-11

CG5V-8FW-D-M-U-HL7-11    CG5V-8FW-D-M-U-OJ7-11

CG5V-8FW-D-VM-U-A6-11    CG5V-8FW-D-VM-U-H7-11

CG5V-8GK-D-VM-U-H7-11    CG5V-8GM-D-M-U-C6-11

CG5V-8GM-D-M-U-H7-11     CG5V-8GW-D-M-FW-H7-11

CG5V-8GW-D-M-U-A6-11     CG5V-8GW-D-M-U-B6-11

CG5V-8GW-D-M-U-C6-11     CG5V-8GW-D-M-U-D6-11

CG5V-8GW-D-M-U-H7-11     CG5V-8GW-D-VM-U-B6-11

CG5V-8GW-D-VM-U-H7-11    CG5V-8GW-E-M-U-H7-11

 

 

伊顿威格士比例阀 威格士放大器 威格士控制阀 威格士溢流阀 

威格士插装阀 威格士叠加阀 VICKERS威格士总代理 VICKERS比例阀 

VICKERS控制阀 VICKERS溢流阀 VICKERS插装阀 VICKERS叠加阀

VICKERS威格士电磁阀 VICKERS电磁阀 威格士电磁阀

伊顿威格士电磁阀

DGMFN-3-X-A1W-B1W-41     DGMFN-3-X-A2W-B2W-41

DGMFN-3-Y-A1H-B1H-41     DGMFN-3-X-A2H-B2H-41

DGMFN-3-X-A2K-B2K-41     DGMFN-3-Y-A1W-B1W-41

DGMFN-3-Y-A1W-B2W-41     DGMFN-3-Y-A2H-B2H-41

DGMFN-3-Y-A2K-B2K-41     DGMFN-3-Y-A2W-B1W-41

DGMFN-3-Y-A2W-B2W-41     DGMFN-5N-Y-A2W-B2W-30

DGMFN-5-X-A1W-B1W-30     DGMFN-5-X-A2H-B2H-30

DGMFN-5-X-A2K-B2K-30     DGMFN-5-X-A2W-B2W-30

DGMFN-5-Y-A1W-B1W-30     DGMFN-5-Y-A2H-B2H-30

DGMFN-5-Y-A2K-B2K-30     DGMFN-5-Y-A2W-B2W-30

DGMFN-7-X-A2H-B2H-20     DGMFN-7-X-A2W-B2W-30

DGMFN-7-Y-A2H-B2H-20     DGMFN-7-Y-A2W-B2W-30

DGMFN-H8-X-A2W-B2W-10    DGMFN-H8-Y-A2W-B2W-10

 

伊顿威格士比例阀 威格士放大器 威格士控制阀 威格士溢流阀 

威格士插装阀 威格士叠加阀 VICKERS威格士总代理 VICKERS比例阀 

VICKERS控制阀 VICKERS溢流阀 VICKERS插装阀 VICKERS叠加阀

VICKERS威格士电磁阀 VICKERS电磁阀 威格士电磁阀

伊顿威格士电磁阀

 

DGMFN-3-X-A2H-41    DGMFN-3-X-A2W-41

DGMFN-3-X-B1H-41    DGMFN-3-X-B1W-41

DGMFN-3-X-B2W-41    DGMFN-3-Y-A1W-41

DGMFN-3-Y-A2K-41    DGMFN-3-Y-A2W-41

DGMFN-3-Y-B1H-41    DGMFN-3-Y-B1W-41

DGMFN-3-Y-B2H-41    DGMFN-3-Y-B2W-41

DGMFN-3-Z-P1H-41    DGMFN-3-Z-P1W-41

DGMFN-3-Z-P2H-41    DGMFN-3-Z-P2W-41

DGMFN-3-Z-T1W-41    DGMFN-3-Z-T2H-41

DGMFN-3-Z-T2W-41    DGMFN-5-X-A1W-30

DGMFN-5-X-A2W-30    DGMFN-5-X-B2W-30

DGMFN-5-X-P1W-30    DGMFN-5-X-P2K-30

DGMFN-5-X-P2W-30    DGMFN-5-Y-A1W-30

DGMFN-5-Y-A2H-30    DGMFN-5-Y-A2W-30

DGMFN-5-Y-B2W-30    DGMFN-7-X-B2H-20

DGMFN-7-Y-A2H-20    DGMFN-7-Y-B2H-20

 

伊顿威格士比例阀 威格士放大器 威格士控制阀 威格士溢流阀 

威格士插装阀 威格士叠加阀 VICKERS威格士总代理 VICKERS比例阀 

VICKERS控制阀 VICKERS溢流阀 VICKERS插装阀 VICKERS叠加阀

VICKERS威格士电磁阀 VICKERS电磁阀 威格士电磁阀

伊顿威格士电磁阀

节流阀

DGMC-3-PT-AW-41    DGMC-3-BT-GW-41

DGMPC-3-D-BAK-41   DGMFN-3-Y-A2W-41

DGMC-3-BT-BW-41    DGMC-3-AB-BW-41

DGMC-3-AT-GW-41    DGMPC-3-D-ABK-41

DGMFN-3-X-A2W-41   DGMFN-3-Y-B2W-41

DGMC-3-PT-GH-41    DGMC-3-AT-AW-41

DGMC-3-AT-BW-41    DGMDC-3-X-TN-41

DGMFN-3-Y-B1W-41   DGMFN-3-Y-A1W-41

DGMFN-3-X-A1W-41   DGMFN-3-X-B1W-41

DGMDC-3-Y-PM-41    DGMPC-3-ABM-41

DGMPC-3-ABN-41     DGMPC-3-BAM-41

DGMPC-3-BAN-41     DGMC-3-AT-CW-41

DGMC-3-PT-CK-41    DGMX2-3-PP-BK-B-40

DGMR-3-TA-BW-B-40  DGMR-3-TA-FW-B-40

DGMR1-3-PP-FW-B-40      DGMR1-3-PP-BW-B-40

DGMR1-3-PP-CW-B-40      DGMPC-3-ABN-BAN-41

DGMX2-3-PPL-BH-B-40     DGMFN-3-Y-A2H-B2H-41

DGMC2-3-AB-BW-BA-CW-41  DGMC2-3-AT-GW-BT-BW-41

DGMDC-3-Y-AK-BK-41      DGMX2-3-PA-YW-B-40

DGMX2-3-PP-BH-B-40      DGMX2-3-PA-BK-B-40

DGMX2-3-PPL-CK-B-40     DGMX2-3-PPL-FW-B-40

DGMX2-3-PPL-BW-B-40     DGMX2-3-PPL-AW-B-40

DGMC-3-PT-GK-B-41       DGMPC-3-ABM-BAM-41

DGMC2-3-AB-CW-BA-BW-41  DGMC2-3-AB-GW-BA-BW-41

DGMC2-3-AB-GW-BA-CW-41  DGMC-3-BT-CK-41

 

伊顿威格士比例阀 威格士放大器 威格士控制阀 威格士溢流阀 

威格士插装阀 威格士叠加阀 VICKERS威格士总代理 VICKERS比例阀 

VICKERS控制阀 VICKERS溢流阀 VICKERS插装阀 VICKERS叠加阀

VICKERS威格士电磁阀 VICKERS电磁阀 威格士电磁阀

伊顿威格士电磁阀

DGMX2-3-PP-FK-B-40     DGMC-3-PT-GW-S-41

DGMX2-3-PPL-CW-S-40    DGMFN-3-Z-T2H-41

DGMFN-3-Y-A1H-B1H-41   DGMFN-3-X-A2H-B2H-41

DGMX2-3-PB-BK-B-40     DGMX2-3-PP-CK-B-40

DGMX2-3-PA-AK-B-40     DGMX2-3-PP-AK-B-40

DGMC2-3-AT-GW-BT-AW-41 DGMC-3-AT-CW-B-41

DGMX2-3-PB-CK-B-40     DGMC-3-AB-GW-41

DGMX2-3-PP-YW-B-40     DGMX2-3-PA-CK-B-40

DGMFN-3-Z-P2H-41       DGMC-3-PT-CH-41

DGMC-3-BA-CW-41        DGMC2-3-AB-BK-BA-BK-41

DGMC-3-PT-BK-B-41      DGMC2-3-AT-CW-BT-AW-41

DGMC-3-PT-BW-B-41      DGMC2-3-AT-AW-BT-AW-41

DGMC-3-PT-BK-41        DGMC-3-PT-GH-B-41

DGMC-3-PT-CH-B-41      DGMR-3-TA-AW-B-40

DGMR-3-TA-CW-B-40      DGMR1-3-PP-AW-B-40

DGMX2-3-PP-CH-B-40     DGMDC-3-Y-BM-41

DGMX2-3-PP-FH-B-40     DGMFN-3-Y-A2W-B1W-41

DGMC2-3-AB-CW-BA-GW-41 DGMX2-3-PP-RW-B-40

DGMX2-3-PA-RW-B-40     DGMX2-3-PB-RW-B-40

DGMFN-3-Y-A2K-B2K-41   DGMFN-3-X-A2K-B2K-41

DGMDC-3-Y-PL-41        DGMX2-3-PP-AH-B-40

DGMC-3-AT-GW-B-41      DGMFN-3-Y-A1W-B2W-41

DGMX1-3-PP-BW-B-40     DGMC-3-PT-CW-S-41

DGMC-3-PT-BW-S-41      DGMDC-3-X-TL-41

DGMC2-3-AB-AW-BA-AW-41 DGMR1-3-PP-BK-B-40

DGMC2-3-AT-CW-BT-GW-41 DGMC-3-PT-GK-41

DGMC-3-PT-BH-41        DGMC-3-BA-CK-41

 

伊顿威格士比例阀 威格士放大器 威格士控制阀 威格士溢流阀 

威格士插装阀 威格士叠加阀 VICKERS威格士总代理 VICKERS比例阀 

VICKERS控制阀 VICKERS溢流阀 VICKERS插装阀 VICKERS叠加阀

VICKERS威格士电磁阀 VICKERS电磁阀 威格士电磁阀

伊顿威格士电磁阀

DGMC2-3-AB-CK-BA-CK-41 DGMPC-3-D-ABN-D-BAN-41

DGMC-3-PT-AW-B-41      DGMDC-3-Y-AN-BN-41

DGMX1-3-PP-AK-B-40     DGMX1-3-PP-BK-B-40

DGMX2-3-PA-FK-B-40     DGMFN-3-Z-P1H-41

DGMX1-3-PB-BW-B-40     DGMX2-3-PA-BH-B-40

DGMC2-3-AT-CH-BT-CH-41 DGMDC-3-X-AN-41

DGMDC-3-Y-AN-41        DGMR-3-TA-AH-B-40

DGMFN-3-Y-B1H-41       DGMX2-3-PBL-CW-B-40

DGMX2-3-PB-BH-B-40     DGMFN-3-X-B1H-41

DGMX1-3-PP-AW-B-40     DGMX1-3-PP-CW-B-40

DGMDC-3-Y-PN-41        DGMFN-3-Y-B2H-41

DGMX2-3-PPL-BK-B-40    DGMFN-3-X-A1H-B1H-41

DGMX3-3-PP-BW-B-40     DGMX3-3-PP-CW-B-40

DGMC2-3-AB-AW-BA-CW-41 DGMX1-3-PP-YW-B-40

DGMX2-3-PA-CH-B-40     DGMX2-3-PA-FH-B-40

DGMX2-3-PB-FH-B-40     DGMX1-3-PP-FW-B-40

DGMX1-3-PA-BW-B-40     DGMDC-3-Y-AM-BM-41

DGMFN-3-X-A1H-41       DGMDC-3-Y-BN-41

DGMX2-3-PA-AH-B-40     DGMX2-3-PAL-RH-B-40

DGMDC-3-Y-AM-41        DGMC2-3-AB-GH-BA-GH-41

DGMX3-3-PP-FW-B-40     DGMX1-3-PB-CW-B-40

DGMX1-3-PP-BW-S-40     DGMC2-3-AB-BH-BA-BH-41

DGMX1-3-PA-FW-B-40     DGMX3-3-PPL-CW-B-40

DGMX2-3-PP-BH-S-40     DGMX1-3-PA-CW-B-40

DGMC2-3-AT-BH-BT-BH-41 DGMC2-3-AT-GW-BT-CW-41

DGMC2-3-AT-CW-BT-BW-41 DGMC2-3-AT-BW-BT-CW-41

DGMX2-3-PB-CH-B-40     DGMX2-3-PAL-AW-B-40

DGMX2-3-PBL-FW-B-40    DGMC2-3-AT-BW-BT-GW-41

DGMPC-3-D-ABM-41       DGMPC-3-D-ABM-D-BAM-41

 

伊顿威格士比例阀 威格士放大器 威格士控制阀 威格士溢流阀 

威格士插装阀 威格士叠加阀 VICKERS威格士总代理 VICKERS比例阀 

VICKERS控制阀 VICKERS溢流阀 VICKERS插装阀 VICKERS叠加阀

VICKERS威格士电磁阀 VICKERS电磁阀 威格士电磁阀

伊顿威格士电磁阀

CVCS 25 N B29 10       CVCS 40 N B29 10

CVCS 16 A B29 W 10     CVCS 32 N B29 10

CVCS 16 N B29 10       CVCS 16 D3 B29 10

CVCS 25 D3 B29 10      CVCS 25 A B29 W 10

CVCS 32 B 29 10        CVCS 25 W B29 10

CVCS 25 W13 B29 10     CVCS 40 D3 B29 10

CVCS 25 PC B29 10      CVCS 32 D3 B29 10

CVCS 40 A B29 W 10     CVCS 16 W13 B29 10

CVCS 40 W13 B29 10     CVCS 25 A3 B29 W 10

CVCS 16 W B29 10       F3 CVCS 16 N B29 10

CVCS 16 A B29 M 10     CVC 16 PC B29 10

CVCS 16 PC B29 10      CVCS 32 W B29 10

CVCS 32 C3 B29 W350 10   CVCS 16 C B29 W 125 11

CVCS 25 C B29 W 350 11   CVCS-25-C3-B29-W-350-11

CVCS 25 U B29 W 250 11   CVCS 25 U B29 W 350 11

CVCS 25 C B29 W 125 11   CVCS 16 C3 B29 W 250 11

CVCS-25-C3-B29-W-250-11  CVCS 16 C3 B29 W 350 11

CVCS 25 C B29 W 250 11   CVCS 40 C3 B29 W 350 11

CVCS 25 C3 B29 M 350 11  CVCS 16 C B29 W 350 11

CVCS 40 X B29 W 125 11   CVCS 16 C3 B29 W 125 11

CVCS 25 U3 B29 W 250 11  CVCS 40 C3 B29 W 250 11

CVCS 16 U3 B29 W 250 11  CVCS 16 U3 B29 W 350 11

CVCS 16 C B29 W 250 11   CVCS-16-U-B29-W-350-11

CVCS 25 X B29 W 250 11   CVCS 40 C3 B29 W 125 11

CVC 40 W B29 10see 637284

 

伊顿威格士比例阀 威格士放大器 威格士控制阀 威格士溢流阀 

威格士插装阀 威格士叠加阀 VICKERS威格士总代理 VICKERS比例阀 

VICKERS控制阀 VICKERS溢流阀 VICKERS插装阀 VICKERS叠加阀

VICKERS威格士电磁阀 VICKERS电磁阀 威格士电磁阀

伊顿威格士电磁阀

CVCS 32 C3 B29 W 250 10   CVCS 16 C B29 K 125 11

CVCS 16 U B29 W 250 11    CVCS 16 B 29 10

CVCS 32 W13 B29 10        CVC 50 D5 B29 10 

CVCS 32 A B29 W 10        CVI 32 D10 H 40

CVI-40-D16-M-40-EN129     CVI 25 D20 2 L 10

CVI 40 R16 M 40           CVI 25 D10 L 40

CVI 25 D20 2 M 10         CVI 25 D10 H 40

CVI 32 D16 M 40           CVI 16 R16 M 40

CVI 16 D16 M 40           CVI 25 C10F H 40

CVI 32 D20 2 M 10         CVI 40 D20 2 M 10

CVI 40 D105 M 40          CVI 25 D10 M 40

CVI 32 R16 M 40           CVI 40 D20 2 L 10

CVI 40 D16 M 40           CVI 16 D20 2 M 10

CVI 25 D20 2 H 10         CVI-32-D16-M-40-EN129

CVI 25 U 40               CVI 25 R16 M 40

CVI 25 D105V M 40         CVI 25 D16 M 40

CVI 16 D10 M 40           CVI 16 D20 2 L 10

CVI 32 D20 2 L 10         CVI 50 D20 2 M 10

CVI 16 D10 H 40           CVI 25 X2 40

CVI 32 DC16 M 40          CVI 32 C10F H 40

CVI 40 D20 2 H 10         CVI 63 D11 2 L 10

CVI 16 F 2 M 10           CVI 40 D10 H 40

CVI 25 D105V H 40 10      CVI 25 R16 L 40

CVI 40 OD105 40           CVI 32 D105 M 40

CVI 63 D20 2 M 10         CVI 25 D16 L 40

 

伊顿威格士比例阀 威格士放大器 威格士控制阀 威格士溢流阀 

威格士插装阀 威格士叠加阀 VICKERS威格士总代理 VICKERS比例阀 

VICKERS控制阀 VICKERS溢流阀 VICKERS插装阀 VICKERS叠加阀

VICKERS威格士电磁阀 VICKERS电磁阀 威格士电磁阀

伊顿威格士电磁阀

CVI 25 F 2 H 10           CVI 16 U 40

CVI 40 D105 H 40          CVI 25 D105 M 40

CVI 16 D105 L 40          CVI 16 R16 L 40

CVI 32 D10 M 40           CVI 25 D105 L 40

CVI 32 D16 L 40           CVI-32-D16-L-40-EN9

CVI 40 F 2 M 10           CVI 40 X2 40

CVI 40 D10 M 40           CVI 63 D20 2 H 10

CVI 16 D105 M 40          CVI 32 D105 H 40

CVI 25 F 2 M 10           CVI 32 R16 L 40

CVI 32 DC16 H 40          F3 CVI 16 F 2 M 10

CVI 16 D10 L 40           CVI 50 D11 2 M 10

CVI 40 D16 L 40           CVI 25 DC16 M 40

CVI 50 D20 2 L 10         CVI 25 D105V H 40 08

CVI 16 F 2 L 10           CVI 32 D20 2 H 10

CVI 16 DC16 M 40          CVI 16 X2 40

CVI 63 D11 2 M 10         CVI-16-D16-H-40

CVI 16 DC16 L 40          CVI 40 DC16 M 40

CVI 16 D16 L 40           CVI 25 D105 H 40

CVI 25 F 2 L 10           CVI 32 X2 40

CVI 50 D20 2 H 10         CVI 50 D11 2 H 10

CVI-40-C10F-H-40          F3 CVI 16 D10 M 40

F3 CVI 32 D16 M 40        CVI 16 D105 H 40

CVI 40 R16 L 40           CVI 32 R16 H 40

CVI 16 C10F M 40          CVI 32 D105 L 40

CVI 25 R16 H 40           CVI 32 D16 H 40

CVI 16 R16 H 40           CVI 32 C10F L 40

CVI 40 D105V M 40         CVI 50 R 2 M 10

CVI 32 D10 L 40           F3 CVI 25 D20 2 L 10

CVI 32 D105V L 40 10      CVI 63 D11 2 H 10

CVI 25 DC16 L 40          CVI 32 DC16 L 40

CVI 16 D105V L 40         CVI 32 D105V M 40

CVI 32 F 2 M 10           F3 CVI 16 D20 2 L 10

CVI-25-D105V-M-40-08      CVI 63 D20 2 L 10

CVI 25 D16 H 40           CVI 63 R 2 M 10

 

F3-CVI-16-D10-H-40        CVI 40 F 2 L 10

我们的联系方式
电话:0512-65869433
手机:15962459533、18994304589
联系人:黄工
服务QQ:1311802666、1161023512

 Copyright(C)2009-2012 相城区元和业之锋五金经营部 备案号:苏ICP备17067845号-2 技术支持:千山科技