DENIOSN丹尼逊液压油泵的工作原理

 

丹尼逊液压油泵是液压系统的动力元件,是靠发动机或电动机驱动,从液压油箱中吸入油液,形成压力油排出,送到执行元件的一种元件。液压泵的类型按液压泵输出的流量能否调节,可分为定量液压泵和变量液压泵;按其构造方式不一样可分为齿轮泵、叶片泵、柱塞泵和螺杆泵等。

1、丹尼逊液压油泵的工作原理
泵是一种能量转换装置,把电动机的旋转机械能转换为液压能输出。液压泵都是依靠密封容积变化的原理来进行工作的,故一般称为容积式液压泵。如下图所示,柱塞5和泵体4构成一个密封的容积a,偏疼轮6由原动机股动旋转,当偏疼向下转时,柱塞在弹簧2的效果下向下移动,容积a逐步增大,构成部分真空,油箱中的油液在大气压的效果下,顶开单向阀1进入a中,完结吸油。当偏疼向上转时,推进柱塞向上移动,容积a逐步减小,油液受揉捏而发生压力,使单向阀1封闭,油液顶开单向阀3而输入体系,完结压油。这样液压泵就将原动机输入的机械能转换为液体的压力能。偏疼轮接连滚动,液压泵不断地吸油和压油,也就不断地向体系供油。

由上可知,液压泵是通过密闭容积作周期性的改变来完结吸油和排油作业的,其输出油量的多少取决于柱塞往复运动的次数和密封容积改变的巨细。这种依托密封作业容积的改变,将机械能转换为压力能的泵,称为容积式液压泵。

 

2、容积式液压泵能正常作业的基本条件是:
①在构造上能构成密封的作业容积;
②密封作业容积能完结周期性的改变,密封作业容积由小变大时与吸油腔相通,由大变小时与排油腔相通;
③吸油腔与排油腔必须彼此离隔。

丹尼逊T6ED叶片泵主要型号:

T6ED 052 020 2L02 B1 T6ED 045 028 1L00 B1 T6ED 050 035 1R00 B1
T6ED 062 020 2L01 B1 T6ED 066 045 1R02 B1 T6ED 085 061 1R00 B1
T6ED 066 045 1R03 B1 T6ED 066 045 3R02 B1 T6ED 057 038 1L02 B1
T6ED 062 028 1R00 B1 T6ED 052 035 1R03 B1 T6ED 062 035 1R00 B1
T6ED 052 028 1R01 B1 T6ED 066 035 1R01 B1 T6ED 066 031 1R00 B1
T6ED 066 038 1R00 B1 T6ED 045 035 1L01 B1 T6ED 057 042 1R02 B1
T6ED 052 042 1L00 B1 M294723 T6ED 072 045 4L00 B1 T6ED 062 B50 1R00 B1
T6ED 066 045 1R00 B1 T6ED 072 045 4R00 B1 T6ED 072 B31 1R00 B1
T6ED 052 045 1R03 B1 T6ED 072 038 1R01 B1 T6ED 066 B45 1R00 B1
T6ED 057 042 1R00 B1 M294230 T6ED 050 045 3R00 B1 T6ED 066 B38 1L00 B1
T6ED 062 042 1R00 B1 T6ED 072 045 1R00 B1 T6ED 062 B31 1R00 B1
T6ED 066 035 1R03 B1 T6ED 072 031 1R00 B1 T6ED 066 B38 1R00 B1
T6ED 066 038 1R01 B1 T6ED 057 038 4R00 B1 T6ED 072 B50 1R00 B1
T6ED 062 038 1R00 B1 T6ED 052 038 1L01 B5 T6ED 066 B45 1L00 B1
T6ED 062 038 1R01 B1 T6ED 057 038 4L00 B1 T6ED 062 035 3R02 B1
T6ED 062 038 1R02 B1 T6ED 062 045 1L01 B1 T6ED 072 045 4R01 B1
T6ED 057 042 1L00 B1 M294229 T6ED 066 042 1R00 B1 T6ED 045 035 2R00 B1
T6ED 072 050 2R00 B1 T6ED 052 031 1R00 B1 T6ED 072 050 4R01 B1
T6ED 052 031 1R01 B1 T6ED 052 045 1R00 B1 T6ED 045 042 3R00 B1
T6ED 062 031 1R01 B1 T6ED 052 035 1R00 B1 T6ED 057 035 3R02 B1
T6ED 062 042 1R01 B1 T6ED 062 035 1L01 B1 T6ED 062 B45 1R00 B1
T6ED 062 035 1R01 B1 T6ED 045 042 1R00 B1 T6ED 066 B61 1R00 B1
T6ED 072 042 1L03 B1 T6ED 072 042 1L01 B1 T6ED 072 B45 1R00 B1
T6ED 062 038 1L00 B1 T6ED 062 038 1R00 B5 T6ED 066 050 1R01 B1
T6ED 062 038 1L02 B1 T6ED 052 038 1L01 B1 T6ED 062 B38 1R00 B1
T6ED 042 042 4L02 B1 T6ED 057 045 1R00 B1 M537053 T6ED 066 B42 1R00 B1
T6ED 052 038 1R01 B1 T6ED 072 042 1L00 B1 T6ED 066 045 1L02 B1
T6ED 072 038 1L03 B1 T6ED 072 042 1R03 B1 T6ED 042 B42 1R00 B1
T6ED 072 038 1L01 B1 T6ED 052 042 4R00 B1 T6ED 045 B42 1R00 B1
T6ED 072 045 1L01 B1 T6ED 052 042 4L00 B1 T6ED 062 017 1R00 B1M0
T6ED 045 042 1L11 B1 T6ED 057 028 1L00 B1 M537202 T6ED 052 038 2R04 B1
T6ED 072 045 1R10 B1 T6ED 057 028 1R00 B1 M537203 T6ED 052 038 1R04 B1
T6ED 072 045 1R01 B1 T6ED 072 028 1R00 B1 T6ED 042 035 1R04 B1
T6ED 066 028 2R00 B1 T6ED 072 020 1R00 B1 T6ED 066 028 1L00 B1
T6ED 072 050 1R03 B1 T6ED 066 042 1R02 B1 T6ED 052 038 2R01 B1
T6ED 072 050 1L01 B1 T6ED 062 035 1R03 B1 T6ED 052 042 1R01 B1
T6ED 072 050 1L00 B1 T6ED 045 035 1L00 B1 T6ED 045 042 3L00 B1
T6ED 072 038 1R03 B1 T6ED 050 028 1R03 B1 M537484 T6ED 066 038 1R12 B1
T6ED 066 045 1L03 B1 T6ED 062 042 1R03 B1 M535587 T6ED 062 035 4R02 B1
T6ED 062 042 1L03 B1 T6ED 066 B42 3R00 B1 T6ED 062 035 1L00 B1
T6ED 062 042 1L01 B1 T6ED 072 045 3L00 B1 T6ED 062 045 1R01 B1
T6ED 062 038 2R00 B1 T6ED 066 050 1L11 B1 T6ED 072 045 1R03 B1
T6ED 062 038 4L00 B1 T6ED 066 B42 3L00 B1 T6ED 042 035 1R00 B1
T6ED 045 031 1R00 B1 T6ED 072 045 1L00 B1 T6ED 062 050 1R00 B1
T6ED 072 045 1L10 B1 T6ED 085 035 1R00 B1 T6ED 050 017 1R00 B1
T6ED 052 038 1L02 B1 T6ED 072 050 1L02 B1 T6ED 050 050 1R00 B1
T6ED 052 038 1R02 B1 T6ED 072 050 1R02 B1 T6ED 062 017 1R00 B1
T6ED 072 050 1R00 B1 T6ED 045 035 1R01 B1 T6ED 062 B42 3L00 B1
T6ED 062 031 2R13 B1 T6ED 045 042 1R03 B1 M537702 T6ED 052 B45 4R00 B1
T6ED 062 024 2L02 B1 T6ED 050 035 1R01 B1 T6ED 052 B50 1R00 B1
T6ED 066 045 1L00 B1 T6ED 050 035 1R03 B1 T6ED 085 B50 1R00 B1
T6ED 062 042 1L00 B1 M534094 T6ED 072 042 1R00 B1 T6ED 052 028 1R00 B5
T6ED 066 045 1R01 B1 T6ED 072 038 1L00 B1 T6ED 066 B31 1L00 B1M0
T6ED 045 031 1L03 B1 T6ED 052 042 1R00 B1 T6ED 062 038 1R03 B1M0
T6ED 062 031 1R00 B1 T6ED 045 045 1R00 B1 T6ED 050 042 3R00 B1
T6ED 062 042 1R03 B1 T6ED 057 042 1L00 B1 M294229 T6ED 062 045 1R00 B1
T6ED 042 042 1L00 B1 T6ED 050 038 1R00 B1 T6ED 072 038 1R13 B1
T6ED 066 031 1R01 B1 T6ED 052 050 1R00 B1 T6ED 072 042 1R01 B1
T6ED 045 045 3R03 B1 T6ED 042 028 1R00 B1 T6ED 052 031 1R03 B1
T6ED 062 050 1L03 B1 T6ED 066 050 1R00 B1 T6ED 072 050 2R03 B1
T6ED 072 028 1R02 B1 T6ED 062 045 1L01 B1 T6ED 042 042 1R01 B1
T6ED 062 020 1R00 B1 T6ED 057 042 1L00 B1 T6ED 042 042 1L03 B1
T6ED 045 031 1R01 B1 T6ED 057 028 1R00 B1 T6ED 066 B35 1R00 B1
T6ED 045 038 1R00 B1 T6ED 057 028 1L00 B1 T6ED 045 035 3R00 B1
T6ED 052 035 1R01 B1 T6ED 085 050 1R00 B1 T6ED 057 035 1R00 B1
T6ED 072 050 1R01 B1 T6ED 045 B45 1R00 B1 T6ED 072 028 1R01 B1
T6ED 045 035 1R00 B1 T6ED 052 B45 1R00 B1 T6ED 052 050 1R03 B1
T6ED 062 050 1R01 B1 T6ED 062 B24 1R00 B1 T6ED 057 042 1R00 B1 MBP
T6ED 052 028 1R00 B1 T6ED 062 B35 1R00 B1 T6ED 052 042 1L00 B1 MBP
T6ED 052 020 2L01 B1 T6ED 062 B28 1R00 B1 T6ED 057 028 1L00 B1 MBP
T6ED 062 020 2L02 B1 T6ED 072 035 1R03 B1 T6ED 057 038 1L00 B1 MBP
T6ED 062 028 1L00 B1 T6ED 062 050 1L01 B1 T6ED 057 028 1R00 B1 MBP
T6ED 066 038 1L00 B1 T6ED 062 045 1R02 B1 T6ED 062 038 1L00 B1 MBP
T6ED 062 042 1L00 B1 T6ED 057 031 1R00 B1 T6ED 062 042 1L00 B1 MBP
T6ED 057 042 1R00 B1 T6ED 072 045 1L03 B1 T6ED 057 045 1R00 B1 MBP
T6ED 066 035 1R00 B1 T6ED 045 045 1R01 B1 T6ED 057 042 1L00 B1 MBP
T6ED 045 045 3L00 B1 T6ED 045 042 1R11 B1 T6ED 045 042 3L00 B1 BC
T6ED 066 042 3L01 B1 T6ED 052 031 1L01 B1 T6ED 045 042 4R11 B1
T6ED 062 042 1R00 B1 M535587 T6ED 052 031 1L03 B1 T6ED 045 042 4L11 B1
T6ED 072 045 3R00 B1 T6ED 072 038 1R00 B1 T6ED 072 B28 1R00 B1

 

我们的联系方式
电话:0512-65869433
手机:15962459533、18994304589
联系人:黄工
服务QQ:1311802666、1161023512

 Copyright(C)2009-2012 相城区元和业之锋五金经营部 备案号:苏ICP备17067845号-2 技术支持:千山科技